u0100ra virtuves u0113ka

u0100ra virtuves u0113ka izklaides parku0101 Avu0101rijas Brigu0101de.

  • Kopu0113ju0101 platu012bba 60m2
  • u0112ku0101 ir virtuves telpa, tirdzniecu012bbas zu0101le, sausu0101 noliktava, aukstuma kamera un WC.
  • Loku0101cijas vieta u2013 Lu0113dmanes pag., Lielvu0101rdes novads.